FERYA IB – Famílies en Xarxa i Actives a les Illes Balears

feryaib_goib
fapaeivissa
fapa_logo
logo_irefrea

JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS

 

La plataforma FERYA, Famílies en Xarxa i Actives, som un col·lectiu de famílies i professionals que tenen com a missió articular un moviment ciutadà per millorar el benestar dels nostres fills, tractant aquelles qüestions que posen en risc la seva salut i la seva seguretat. Tenim com a prioritat involucrar els adults, de totes les instanciés socials per què junts desenvolupem estratègies efectives per prevenir aquells riscs evitables que afecten el desenvolupament dels nostres fills menors d’edat.

El programa FERYA parteix de l’anàlisi de les situacions en què es troben les famílies front als riscos dels seus fills i filles i de les actituds que prenen per afrontar-les. Pel que fa a les famílies, ens trobam amb uns mites que cal desmuntar:

  • Només tenen problemes els fills de les famílies amb problemes”, les “desestructurades” o que habitualment estan ateses pels circuits de Serveis Socials. Si volem fer una prevenció eficaç de les conductes de risc dels joves, aquesta ha de ser universal, que inclogui totes les tipologies de famílies.
  • “Si els joves tenen problemes o adopten conductes de risc sempre és perquè no han estat ben educats a casa”. Els joves s’eduquen a casa i al seu entorn, no són immunes a les normes socials, a les modes, a la influència dels mitjans de comunicació o a l’exemple de la resta d’adults.

Però el que és cert és que les famílies han d’assumir la seva responsabilitat educadora i protectora dels seus fills, dins de casa i, el que no solem fer, també fora de casa. Per ajudar assumir aquesta responsabilitat, com a complement a la formació en habilitats parentals, FERYA-IB incideix en la capacitació de les famílies com a col·lectiu organitzat treballant diverses línies:

  • La presa de consciència de que qualsevol família és susceptible de tenir problemes de conductes de risc.
  • La necessitat d’actuar de manera organitzada, les famílies individualment tenen una capacitat d’acció reduïda. Aquí és on és més palès el paper de COAPA Balears com a confederació de les APIMA de les Illes Balears. Les APIMA són les entitats que agrupen més famílies, amb una major pluralitat i amb una distribució geogràfica més àmplia, pel que les associacions han d’estar prou capacitades per poder liderar accions preventives.
  • El treball en xarxa entre famílies i amb les professionals i administracions. Les conductes i riscos que poden afectar els nostres fills estan relacionades amb molts de factors, interns i externs, que necessiten de la intervenció de tots per fer-hi front.

El programa FERYA-IB que es desenvoluparà entre setembre de 2017 i juny de 2018 a totes les Illes per COAPA amb el suport tècnic d’IREFREA, es fonamenta en una recerca científica a nivell europeu (el programa EFE: European Family Empowerment) i en l’experiència del curs passat a totes les illes i ens anys anteriors a Mallorca i a d’altres indrets de l’estat espanyol i ha suposat un trampolí per a l’empoderament de les associacions de pares i mares (APIMA).

 

FINALITAT

 

La finalitat del programa és “aportar eines i capacitació als responsables de les APIMA per aconseguir que juguin un paper actiu, aprenent a prevenir de manera conjunta; consensuant objectius i metes, creant xarxes de col·laboració i amb professionals de suport.”

Es cerca que a cada illa es consolidin les bases i els fonaments que han permès a les quatre federacions comprendre, assumir i implementar el programa fent una feina en comú, coordinada i compartida entre les quatre illes.

El programa FERYA i el procés d’empoderament que proposa insereix components participatius i de prevenció en un col·lectiu de pares i mares debilitat i amb falta de visió sobre com actuar davant reptes parentals actuals.

 

Programa subvencionat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació – Govern de les Illes Balears 

FERYA-IB – Exp: 18/2017 – SINCO 8254